HARDMIN-HELIX Logo
Δεδομένα: 0
Όνομα (Αγγλικά):
Εργαστήριο Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων
Όνομα (Ελληνικά):
Εργαστήριο Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων
URL:
epyaotnp1o-avajuons-ett1xe1pnuat1kwv-aedouevwv
Περιγραφή (Αγγλικά):

Εργαστήριο Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων

Περιγραφή (Ελληνικά):

ΦΕΚ B 4104 - 24.09.2020 Το Εργαστήριο Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων δραστηριοποιείται στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: • Επενδυτικές Αποφάσεις και Μελέτες Σκοπιμότητας • Διαχείριση Επενδυτικών Προγραμμάτων • Χρηματιστηριακές Εφαρμογές και Επενδύσεις • Εφαρμογές Αποτίμησης Επιχειρήσεων • Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων • Επιχειρησιακή Έρευνα • Επιχειρηματική Αναλυτική • Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση επιχειρηματικών προβλημάτων • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων • Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνων • Αναλυτική Επιχειρηματικών Διαδικασιών Το Εργαστήριο Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων έχει ως σκοπό: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Το εργαστήριο δύναται να καλύψει παρόμοιες ανάγκες και άλλων τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, αν απαιτηθεί η συνδρομή του. β) Την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου ιδιαίτερα στα σημεία που αυτά αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος. γ) Την υποστήριξη διδακτορικής και μμεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. δ) Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης εντός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ε) Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. στ) Τη συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Ινστιτούτα καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση τεχνικών προβλημάτων. ζ) Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. η) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53): προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς και σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). θ) Τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με α) το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, β) Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών γ) με φορείς κοινωνικούς, παραγωγικούς, εκπαιδευτικούς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς, εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων ή προγραμμάτων δια βίου μάθησης. ι) Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του. ια) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε επιστημονικές διαγωνιστικές διαδικασίες, και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ιβ) Την προβολή των επιτευγμάτων του εργαστηρίου και γενικότερα του τμήματος μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης, διεθνών συνεργασιών, και πρόσκλησης Ελλήνων και αλλοδαπών αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων

E-mail domain:
 
URL εικόνας:
 
Parent organization: