HARDMIN-HELIX Logo
Δεδομένα: 0
Όνομα (Αγγλικά):
Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού (IMSELab)
Όνομα (Ελληνικά):
Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού (IMSELab)
URL:
epyaotnp1o-a1axeip1ons-tns-ttjnpoqopias-ka1-mnxav1kns-aoy1ou1kou-imselab
Περιγραφή (Αγγλικά):

Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού (IMSELab)

Περιγραφή (Ελληνικά):

ΦΕΚ B 5318 - 03.12.2020
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα: 1. Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science), Μηχανικής Λογισμικού (Software Engineering), Διερευνητικής Ανάλυσης των Δεδομένων (Exploratory Data Analysis), Αναλυτικής Επεξεργασίας των Δεδομένων (Data Analytics), Κατανεμημένης Αναλυτικής Επεξεργασίας των Δεδομένων, Εξόρυξη Πληροφορίας από Δεδομένα (Data Mining) και από το Διαδίκτυο (Web Mining), Εξόρυξης Πληροφορίας από Μεγάλους Όγκους Δεδομένων (Big Data Analytics and Mining), Χρονικών και Χωρικών Μεθόδων Επεξεργασίας Δεδομένων, Ανάκτησης Πληροφορίας από Βάσεις Κειμένων, Μετρικών στη βιβλιογραφία (Bibliometrics), Μετρικών Επιστήμης (Scientometrics), Επιστήμης της Επιστήμης (Science of Science), Δομών, Μοντέλων και Βάσεων Δεδομένων, Κατανεμημένων Βάσεων Δεδομένων, Αποθηκών Δεδομένων (Data Warehouses), Συστημάτων Παραγωγής Συστάσεων (Recommender Systems), Διαδραστικών Συστημάτων (Interactive Systems), Εμπειρικών Μελετών στην Αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία Λογισμικού και Ευέλικτων Μεθόδων, Ποιότητας, Αξιοπιστίας και Μετρικών Αξιολόγησης Λογισμικού, Ευρετικών Κανόνων. 2. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των διδακτικών αναγκών των γνωστικών αντικειμένων του παραπάνω (1) στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς. 4. Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων συντονίζουν τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 5. Προαγωγή της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα. 6. Προαγωγή της συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου. 7. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

E-mail domain:
 
URL εικόνας:
 
Parent organization: