HARDMIN-HELIX Logo
Δεδομένα: 0
Όνομα (Αγγλικά):
Οικονομικών – Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών (ΟΙΚΟΧΡΗΜΕ)
Όνομα (Ελληνικά):
Οικονομικών – Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών
URL:
http-accounting-teicm-gr-index-php-cat_id-57-id-714
Περιγραφή (Αγγλικά):

Οικονομικών – Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών

Περιγραφή (Ελληνικά):

ΦΕΚ B 4034 - 21.09.2020 1. Το εργαστήριο Οικονομικών-Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε θέματα που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στην κοινωνική οικονομία, στην αγορά εργασίας, στην έρευνα και στην καινοτομία, στον σχεδιασμό, στη χρηματοδότηση και στην αξιολόγηση επενδύσεων, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και στην ανάπτυξη των αναγκαίων χρηματοοικονομικών εργαλείων, πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού, καθώς και μεθόδων μελέτης και έρευνας, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στον τομέα της έρευνας, τη δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, τη συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών, και την υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 2. Ειδικότερα, το Εργαστήριο Οικονομικών-Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών έχει ως σκοπό: α) Τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. γ) Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. δ) Τη συμμετοχή και τον συντονισμό των σχετικών με τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου ερευνητικών προγραμμάτων και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική και διοικητική άποψη. ε) Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών, προώθησης της έρευνας και της υποβολής προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα, σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αντικείμενα μελετητικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου είναι: Οικονομικές και Κοινωνικές Μελέτες. Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων. Μελέτες αποτίμησης επιχειρήσεων και αξιοποίησης ακινήτων. Κλαδικές μελέτες και έρευνες αγοράς. Επιχειρηματικά Σχέδια. Έρευνες και προγράμματα μάρκετινγκ. Μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων. Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Επιχειρησιακά Προγράμματα ιδιωτικών και δημοσίων φορέων. Μελέτες Σύστασης Δημοτικών Επιχειρήσεων. Μελέτες συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Μελέτες του Αναπτυξιακού Νόμου κ.λπ. στ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

E-mail domain:
es.ihu.gr
URL εικόνας:
2022-09-06-114504.783481DiPaElogo.png
Parent organization: